नौलीखोला तेश्रो लघु जलविद्युत आयोजनामा अख्तियारको नजर

  • प्रकाशित मिति : April 12, 2021
  • sthaniyasarkar.com

काठमाडौ : गोरखा को नौलीखोला तेश्रो लघु जलविद्युत आयोजना मर्मत तथा पुनः निर्माण कार्यमा वास्तविक कार्यभन्दा बढी भुक्तानी गरी अनियमितता गरेको भन्‍ने आरोपमा विभिन्न ब्याक्ती विरुद्ध <span;>विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।

धार्चे गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिका गोरखाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम पाण्डे, तत्कालीन समयमा कार्यरत इन्जिनियर प्रविन वस्ती र सव-इन्जिनियर राम नारायण चौधरीले नौलीखोला तेस्रो जलविद्युत्‍ आयोजनाको भुक्तानी दिने चरणमा उक्त योजनाको अनुगमन/निरीक्षण पश्चात काम भए नभएको यथार्थ विवरण एकिन नगरी वास्तविक भएको कामभन्दा बढी मूल्याङ्कन गरी पेश हुन आएको झुट्ठा बिल भरपाई,  स्थलगत रुपमा गई नापजाँच नगरी गलत नापी किताव प्रतिवेदन तयार, कार्य सम्पन्‍न प्रतिवेदन लगायतका कागजातहरु सदर गरी बढी रकम रु.१०,६३,०५७।६६  भुक्तानी दिई सरकारी रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ।

नौलीखोला तेस्रो लघु जलविद्युत्‍ आयोजनाका उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दमाई गुरुङ, सचिव हसिमान गुरुङ र कोषाध्यक्ष अनिता गुरुङले उक्त आयोजना निर्माण गर्दा प्राविधिक समेतको मिलेमतोमा कामभन्दा बढी मूल्याङ्कन गरी/गर्न लगाई झुट्ठा बिल भरपाई बनाई बदनियत राखी झुट्ठा बिल भरपाई बनाई, नभएको कामको कार्य सम्पन्‍न प्रतिवेदन तयार गरी बढी रकम रु.१०,६३,०५७।६६ भुक्तानी लिई सरकारी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ।

त्यसैगरि वडा नं. ७ का वडा अध्यक्ष  तथा वडास्तरीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिका अध्यक्ष सूर्यमान गुरुङले धार्चे गाउँपालिका वडा नं. ७ मा अवस्थित नौलीखोला तेस्रो लघु जलविद्युत्‍ आयोजनासँग सम्बन्धित वडा नं. ७ का वडा अध्यक्ष तथा वडास्तरीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिका अध्यक्ष सूर्यमान गुरुङले आफ्नो वडाभित्रका योजनाहरुको अनुगमन/सुपरीवेक्षण गरी भए गरेका कार्यहरुको मात्र भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्नुपर्नेमा आफ्नो पदीय दायित्व पूरा नगरी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र प्राविधिक समेतको मिलेमतोमा राज्यको सम्पत्ति हानिनोक्सानी गर्ने मनसायले बदनियत राखी कार्य सम्पन्‍न भएको भनी गलत अनुगमन प्रतिवेदन तयार गरी/गर्न लगाएको भनी अख्तियार मा उजुरी परेको छ।